Stowarzyszenie „Inny Wymiar” formalnie powstało w kwietniu 2019 roku i zrzesza młode oraz aktywne osoby z całej Polski. Idea utworzenia organizacji zrodziła się już kilka miesięcy wcześniej, wspólnie z inicjatywą realizacji projektu poświęconego osobom niewidomym pn. „Zobaczmy się”. Co prawda, chęć niesienia pomocy osobom z dysfunkcjami narządu wzroku była głównym czynnikiem determinującym powstanie Stowarzyszenia. Nie oznacza to jednak, że nasze cele koncentrują się tylko wokół tych osób – wręcz przeciwnie. Postanowiliśmy realizować nasze działania w wielu obszarach życia społecznego, poprzez wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i kulturalnego społeczeństwa.

Nasze główne cele statutowe to:

  • wspieranie inicjatyw lokalnych,
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie aktywności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i dyskryminacji,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i kulturalnej, promowanie kultury, a także działań na jej rzecz.

Władze Stowarzyszenia:
Mateusz Nowaczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Mateusz Wróblewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:
Marta Szygenda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Kacper Anaczkowski – Członek Komisji Rewizyjnej